Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Internship Guvernul Romaniei
Astazi903
Ieri2441
Saptamana curenta3344
Luna curenta30608
Total3908655

in momentul acesta sunt 69 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions
 • PROGRAMUL COMPARTIMENTULUI REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

  Mai mult...

 • FORMULARE PENTRU PETIȚII SAU CERERI

  Descărcați formulare pentru petiții sau cererea de valorificare a punctelor.

  Mai mult...

 • Proceduri simplificate pentru valorificarea punctelor acordate de A.N.R.P.

  Mai mult...

 

Cererile formulate în baza Legii nr.290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la comisiile de specialitate organizate în acest scop la Instituţia Prefectului din judeţul de domiciliu al beneficiarului sau la Instituţia Prefectului Municipiului Bucuresti, după caz.

Tot la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti depun cererile beneficiarii cu domiciliul in strainatate si cei care domiciliaza in judete diferite, dar solicită despăgubiri după acelaşi autor.

Comisiile teritoriale au obligaţia să verifice conţinutul dosarelor şi să solicite petenţilor eventuale completări, astfel încât aceştia să poată depune toate diligenţele necesare în vederea obţinerii de înscrisuri de la instituţiile abilitate.

Cererile sunt solutionate de catre comisiile de specialitate organizate in acest scop la Institutia Prefectului din fiecare judet sau municipiul Bucuresti prin emiterea unei hotarari de respingere sau de admitere.

Aceste hotărâri de admitere sau de respingere trebuie să fie însoţite în mod obligatoriu de Referatul de specialitate elaborat de secretariatul tehnic al fiecărei comisii teritoriale, în care să se justifice pe larg modul de soluţionare al cererii, motivele pentru care susţinerile petenţilor au fost înlăturate sau, dimpotrivă, acceptate. De remarcat este faptul că hotărârile de respingere sau de admitere emise trebuie să conţină în cuprinsul lor motivele arătate în Referat, deoarece autorităţile nu trebuie să subestimeze importanţa mesajului pe care îl transmit persoanelor implicate şi publicului larg, atunci când decid să admită sau să respingă o cerere de despăgubire. Astfel, comisiile teritoriale nu trebuie să se limiteze la simpla afirmare a admiterii, sau, dimpotrivă, a respingerii cererii formulate în baza Legii nr. 290/2003.

Hotărârile emise de comisiile teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003 se comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003, precum si solicitantului, indiferent de soluţia adoptată (admitere sau respingere).

In termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate face contestatie la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003, care o va aproba sau respinge, prin decizie motivata (Ordin însoţit de Notă de fundamentare). În vederea soluţionării contestaţiilor, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003 solicită dosarul format pe baza cererii admise sau respinse prin hotărârea contestată, iar comisia teritorială din cadrul Instituţiei Prefectului are obligaţia să-l trimită în original, cu celeritate.

Hotararile Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor - Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecatoresc, putand fi atacate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia domiciliaza solicitantul.

Compensaţiile băneşti stabilite prin hotărârea comisiei judeţene ori a municipiului Bucureşti, a Serviciului pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul contestaţiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel:

a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăşeşte 50.000 lei RON;

b) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an, şi 40% în anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei RON şi 100.000 lei RON;

c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei RON.

Plata despagubirilor se dispune de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003.

Solicitarea plăţii se face pe bază de cerere scrisă, însoţită de hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a Serviciului pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul contestaţiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, precum şi o copie după actul de identitate şi dovada deschiderii unui cont la o bancă comercială sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C.; dovada se face prin documentul ştampilat emis de bancă la deschiderea contului cu specificarea codului IBAN şi a sucursalei de bancă.

În cazul în care există mai mulţi beneficiari sau moştenitori, aceştia transmit, înafara documentelor menţionate anterior, şi următoarele:

a) procură notarială, în original, prin care toţi beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei sau o terţă persoană să primească plata întregii sume, împreună cu dovada prevăzută la alin (2) privind contul persoanei desemnate, sau

b) act notarial, în original sau copie legalizată, (certificat de moştenitor, contract de partaj voluntar) din care rezultă cotele în care vor fi împărţite despăgubirile între beneficiari.